PDA

View Full Version : Hồ sơ 106Nhung Tran
16-06-2016, 12:11
BHXH cho mình hỏi hồ sơ 106 có thể đi điện tử như hồ sơ 103 được không. Theo phiếu giao nhận 106 ngày 16/6 thì hồ sơ này có thể đi điện tử nhưng trước giờ cơ quan BHXH đều bắt buộc đi hồ sơ giấy. Ngoài ra hồ sơ 106 có ghi chú "Đối với đơn vị giao dịch điện tử thành công nhưng không gửi kèm theo file hình ảnh mục 1, 2, 4 thì in bảng kê nộp kèm các hồ sơ này và thẻ BHYT (nếu có) qua Bưu điện (phí Bưu điện VNPT do cơ quan BHXH trả)", mình không hiểu lắm ở ghi chú này vì nếu không có bản đính kèm mục 1, 3 và làm mục 2, sau đó gởi điện tử với chữ ký số thì cán bộ thu sẽ không chấp nhận giao dịch. Hiện tại mình đang cần đóng mã bảo hiểm để sáp nhập với công ty khác, BHXH có thể hướng dẫn cho mình nếu hồ sơ 106 có thể đi điện tử được không ạ.
Xin cảm ơn.

quanlythu
16-06-2016, 13:48
Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn.

Bạn có thể thực hiện Phiếu giao nhận hồ sơ 106 băng giao dịch điện tử. Nếu bạn không kèm đầy theo file như hồ sơ yêu cầu thì có thể gửi các hồ sơ này kèm thẻ BHYT trả lại bằng đường bưu điện đến cơ quan BHXH. Cơ quan BHXH vẫn xử lý bảng kê 106 nếu thiếu mục 1 và 4. Mục 2 phải thực hiện chúng tôi sẽ điều chỉnh lại phiếu giao nhận hồ sơ 106 trên trang web.