PDA

View Full Version : Tra số sổ bhxh bằng số cmndLuc Duyên
19-04-2017, 09:35
Chào anh chị cơ quan BHXH!
Em nhờ anh chi tra giúp em số sổ BHXH
1. Trần Thị Thiên Khánh - số CMND: 025 357 290, sinh ngày 01/01/1981.
2. Nguyễn Thanh Hiếu - Số CMND 025 487 808, Sinh ngày 11/06/1996.

Địa chỉ mail của em là: lucduyen90@gmail.com

Em cảm ơn anh chị!

cuchi
21-04-2017, 10:40
Chào Khánh và Hiếu.
Qua tra cứu dữ liệu BHXH trả lời cho hai bạn như sau:
- Số sổ của Trần Thị Thiên Khánh là: 7913110598.
- Số sổ của Nguyễn Thanh Hiếu là: 7914053401.

cuchi
21-04-2017, 10:49
Chào Khánh và Hiếu.
Qua tra cứu dữ liệu BHXH trả lời cho hai bạn như sau:
- Số sổ của Trần Thị Thiên Khánh là: 7913110598.
- Số sổ của Nguyễn Thanh Hiếu là: 7914053401.