PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Chế độ BHXHnguyendu_dhtm
19-04-2017, 17:58
Chào anh (chị)
Cho em hỏi:
Em nằm viện từ 13/2 đến 1/3/2017 ra viện, vì chiều 1/3 ra viện nên 2/3 em có nộp giấy ra viện cho công ty.
Đến ngày 4/4 BHXH chi trả thì chỉ tính từ 13 đến 20/2. Những ngày còn lại không được BHXH chi trả. Em có hỏi nhân quyền trong công ty thì được trả lời, do ngày 28/2 kết sổ cuối tháng mà e không xin được giấy ở bệnh viện chứng nhận em đang nằm viện từ 13 đến 28/2, nên công ty chỉ chấm BHXH cho e đến ngày 20, những ngày còn lại tính nghỉ việc riêng ko được hưởng BHXH.
Công ty trả lời như vậy có đúng không? Nếu không đúng em phải làm gì để đòi lại quyền lợi? Vì giờ nên công ty thì công ty cũng chỉ trả lời như vậy? Cảm ơn!

phuongtt
05-05-2017, 17:24
Nếu Giấy ra viện của bạn có xác định ngày vào viện là ngày 13/2 và ngày ra viện là 01/3 thì cơ quan BHXH sẽ thanh toán chế độ ốm từ 13/2 đến 01/3. Nếu chứng từ không xác định được đầy đủ thời gian bạn ốm nằm điều trị thì đơn vị và cơ quan BHXH không có cơ sở để giải quyết thanh toán trợ cấp BHXH.