PDA

View Full Version : Ốm dài ngày hay ngắn ngày?kieudiemduong
21-04-2017, 10:06
Nhờ diễn đàn tư vấn dùm,

Chứng từ giấy ra viện của bệnh viện Nguyễn tri Phương ghi tên bệnh "Thoát vị đĩa đệm đa tầng cột sống thắt lưng (L3-L4) ". cho nghỉ từ 1.3 - 29.3

Cho mình hỏi chứng từ này là bệnh dài ngày hay ngắn ngày ạ

cám ơn diễn đàn nhiều,

phuongtt
05-05-2017, 17:39
Căn cứ Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày theo Thông tư 46/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 có hiệu lực từ ngày 1/3/2017 bệnh "Thoát vị đĩa đệm đa tầng cột sống thắt lưng (L3-L4) " không có trong danh mục bệnh được nghỉ thanh toán trợ cấp ốm bệnh dài ngày, chỉ thanh toán trợ cấp ốm ngắn ngày theo quy định.