PDA

View Full Version : Trợ cấp ốm đau: Chăm con ốm, nghỉ ốmYAMACHI
16-06-2016, 14:42
Theo quy định của BHXH thì giờ nhập viện sau 17h thì không tính là 1 ngày làm việc để hưởng trợ cấp ốm đau, như vậy có đúng không? Vì công ty tôi là khách sạn, nhân viên làm việc theo ca. Nếu làm hồ sơ chi trả cho trường hợp này thì làm như thế nào?
Chân thành cảm ơn.

cdbhxh
21-06-2016, 10:35
Luật BHXH năm 2014 quy định thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau:
a) Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;
b) Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

Nếu đơn vị bạn có nhân viên làm theo ca thì bạn kê khai trên mẫu C70a-HD tại cột 2 - Tình trạng: làm theo ca; cột 3 - Thời điểm: ghi rõ thời gian làm ca từ giờ đến giờ nào? để xác định thời gian làm việc của những ngày bị ốm để thanh toán chế độ cho NLĐ.