PDA

View Full Version : Giấy nghỉ bệnh hưởng bhxh liền kềynhung11
25-04-2017, 15:51
Hi mọi người,
Công ty em có 1 người bị gãy xương ngón tay mổ, bhxh cấp cho giấy nghỉ bệnh nghỉ 7 ngày mỗi tờ, là người lao động có 3 tờ nghỉ 7 ngày tổng cộng là 21 ngày liền kề thì vẫn lập hồ sơ bản thân ốm thường phải không mọi người.

phuongtt
05-05-2017, 17:50
Công ty bạn lập hồ sơ thanh toán chế độ trợ cấp ốm đau cho bản thân người lao động nếu người lao động đã nghỉ hết ngày nghỉ theo 3 chứng từ trên.