PDA

View Full Version : Hoàn trả lại tiền BHXH, BHTN đã đóngnguyengiao
16-06-2016, 15:38
Em có vấn đề muốn được anh/chị giải đáp,

Em báo giảm 2 lao động vào tháng 5 :

-Trường hợp 1 : Lao động A, em báo giảm vào ngày 9/5/2016 và trả thẻ BHYT ngày 11/5 (thẻ hết hạn ngày 30/6/2016). Em đã đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN cho lao động A đến tháng 4/2016. Như vậy, em chỉ cần đóng thêm tiền BHYT tháng 5 cho lao động A ?

-Trường hợp 2 : Lao động B, em báo giảm và trả thẻ BHYT vào ngày 18/5/2016 (thẻ hết hạn ngày 30/6/2016). Em đã đóng BHXH, BHYT, BHTN đến tháng 5/2016. Như vậy, tiền đóng BHXH, BHTN tháng 5 của lao động B thì em phải làm hồ sơ, thủ tục nào để thu lại và trả cho người lao động. Nhờ anh/chị tư vấn giúp em. Em xin cám ơn.

quanlythu
16-06-2016, 16:29
Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn.

1. Trường hợp này báo giảm vào ngày 9/5/2016 và trả thẻ BHYT ngày 11/5 nên bạn phải đóng bổ sung giá trị thẻ tháng 5/2016.

2. Trường hợp lao động báo giảm và trả thẻ BHYT vào ngày 18/5/2016 thì phải bổ sung giá trị thẻ tương tự trường hợp trên.