PDA

View Full Version : về câu hỏi đã dc BHXH về ốm dài ngày hay ngắn ngày?kieudiemduong
09-05-2017, 08:26
Em được trả BHXH ngày 5.5.2017 trả lời như sau:

=> Căn cứ Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày theo Thông tư 46/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 có hiệu lực từ ngày 1/3/2017 bệnh "Thoát vị đĩa đệm đa tầng cột sống thắt lưng (L3-L4) " không có trong danh mục bệnh được nghỉ thanh toán trợ cấp ốm bệnh dài ngày, chỉ thanh toán trợ cấp ốm ngắn ngày theo quy định.

Nhưng thông tư 46, có STT278 - bệnh lý đĩa đệm khác (mã bệnh : M51) . vậy có thể áp dụng cho trường hợp "Thoát vị đĩa đệm đa tầng cột sống thắt lưng (L3-L4) " không?

Chân thành cảm ơn diễn đàn

phuongtt
09-05-2017, 14:31
Trường hợp này để xác định đúng tên bệnh và mã ICD để được nghỉ ốm bệnh dài theo quy định của Thông tư 46/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 đề nghị bạn liên hệ với bệnh viện nơi cấp chứng từ điều trị bệnh để xác định rõ tên bệnh và mã ICD để cơ quan BHXH có cơ sở giải quyết trợ cấp ốm bệnh dài ngày.