PDA

View Full Version : Thời gian tham gia BHXHquyen
11-05-2017, 12:03
Thân gửi CB BHXH,

Khi tra cứu trên http://c13.bhxhtphcm.gov.vn (http://c13.bhxhtphcm.gov.vn/), mình thấy thời gian đóng của mình là 2015-2016, trong khi thực tế sổ gốc của mình là mình tham gia từ 9/2008 đến nay. Vui lòng cập nhật thông tin quá trình tham gia BHXH của mình về email: trinhngocquyen86@gmail.com

Tôi tên: Trịnh Thị Ngọc Quyên
Sinh năm: 1986
Số sổ BHXH: 7908378466
Số CMND: 285087720

Đồng thời cty mình có gửi mình Mẫu số 03 ( Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH) cũng chỉ ghi từ t1/2013- đến nay.

Mình đang làm nội dung điều chỉnh nhưng số dòng của mẫu số 03 ít quá mình phải ghi như thế nào ? ( photo trang cuối củ tờ MS 03 rồi gạch phần cột BHXH ghi trùng, ghi phần nội dung điều chỉnh hay mình làm form mới viết bên phần nội dung điều chỉnh)

Thông tin lại giúp mình.

Cám ơn

loannt_q1
12-05-2017, 10:44
BHXH Quận 1 kính chào anh/chị!
Đối với trường hợp quá trình tham gia tại nơi khác không có trên mẫu 03, đề nghị bạn ghi vào phần " Nội dung điều chỉnh" bên phải mẫu 03. Trường hợp không đủ diện tích để ghi bạn truy cập trang web http://bhxhtphcm.gov.vn/thu-tuc-ho-so-mot-cua/7/thu-tuc-ho-so-so-bhxh-the-bhyt/ download mẫu 03 trắng về để ghi bổ sung. Cơ quan BHXH sẽ căn cứ sổ BHXH thực tế để nhập bổ sung quá trình tham gia cho NLĐ.
Trân tọng ./.