PDA

View Full Version : Nghỉ ốm không hết ngày BHXH cho có được thanh toán số ngày đã nghỉ không ?Van nguyen
11-05-2017, 16:22
Xin chào Admin ,

Tôi mổ nội soi ngày 4/5/2017 , ra viện 8/5/2017 . Được nghỉ hưởng BHXH 10 ngày từ 9/5/2017 đến 18/5/2017 . Tôi nghỉ từ 9/5/2017 đến 14/5/2017 . Ngày 15/5/2017 tôi muốn đi làm trở lại .
Như vậy tôi có được thanh toán bảo hiểm cho 6 ngày nghỉ kia không ( 9/5/2017 đến 14/5/2017) ? Cảm ơn

phuongtt
12-05-2017, 16:17
Bạn mổ nội soi ngày 4/5/2017, ra viện 8/5/2017. Nếu có chứng từ theo quy định là Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho nghỉ 10 ngày từ 9/5/2017 đến 18/5/2017. Nhưng bạn chỉ nghỉ từ 9/5/2017 đến 14/5/2017. Ngày 15/5/2017 bạn đi làm trở lại. Vậy bạn vẫn được thanh toán trợ cấp ốm đau cho 6 ngày nghỉ từ 9/5/2017 đến 14/5/2017.