PDA

View Full Version : Cách tính số tiền đóng BHXH tự nguyện 1 lần cho số tháng còn thiếu để hưởng lương hưu đủ tỷ lệ 75%pthaodt
16-05-2017, 08:57
Xin chào anh/ chị


Cho mình hỏi, trường hợp NLĐ sẽ về hưu vào tháng 12.2017, đã đóng BHXH được 24 năm 2 tháng. Hiện giờ NLĐ muốn đóng tự nguyện cho đủ 6 năm còn thiếu để được hưởng tỷ lệ lương hưu tối đa, lựa chọn mức đóng là 14.000.000 (cao hơn mức đang đóng là 13.900.000). Có thể tính giúp số tiền cần đóng 1 lần với mức đóng như trên là bao nhiêu không ạ?


Xin cảm ơn.

thinc
16-05-2017, 13:59
Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

Căn cứ Công văn số 869/BHXH-QLT ngày 31/03/2016 của BHXH Thành phố hướng dẫn thu BHXH tự nguyện thì người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Mức tham gia do người lao động lựa chọn thấp nhất bằng chuẩn nghèo nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở và chọn một trong các phương thức đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:
- Đóng hằng tháng;
- Đóng 3 tháng một lần;
- Đóng 6 tháng một lần;
- Đóng 12 tháng một lần;
Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm 1 lần.
Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm(120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Trường hợp bạn hỏi người lao động đang thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và đã tham gia BHXH trên 20 năm nên không thể tham gia BHXH tự nguyện để hưởng tỷ lệ lương hưu cao hơn như bạn hỏi.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để bạn biết.