PDA

View Full Version : Về thời gian nghỉ ốm đau, không được tính thời gian hưởng BHXHlenguyen
19-05-2017, 08:54
Theo quy định tại QĐ 595/QĐ-BHXH "Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thìkhông phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN nhưng vẫn được hưởng quyền lợiBHYT." Như vậy, DN sẽ giảm đóng BHXH, BHYT, BHTN và khoảng thời gian đó người lao động sẽ bị gián đoạn khi tính chế độ nghỉ hưu ?

phuongtt
22-05-2017, 16:04
Trường hợp người lao động trong tháng nghỉ ốm trên 14 ngày thì tháng đóng không đóng BHXH, vậy khi giải quyết chế độ hưu trí thì không tính những tháng này trong tổng thời gian đóng BHXH.