PDA

View Full Version : Phiếu rà soát lại sổ BHXHPuna16
16-05-2017, 10:11
Cho e hỏi về vấn đề rà soát thông tin trên sổ BHXH, phần thông tin địa chỉ làm việc của người lao động trên phiếu đối chiếu quá trình đóng mẫu số 03 bị sai từ tháng 9/2014 đến nay.
Bên đơn vị em mới làm công văn đề nghị điều chỉnh lại địa chỉ nơi làm việc gửi lên cơ quan BHXH. Vậy NLĐ có cần điền lại địa chỉ làm việc bên cột phải nội dung đề nghị điều chỉnh không? Hay cơ quan BHXH sẽ dựa vào công văn mà đơn vị mới gửi để tự điều chỉnh cho NLĐ? Em cảm ơn nhiều!

loannt_q1
23-05-2017, 10:41
BHXH Quận 1 kính chào anh/chị
Nếu nội dung trên sổ BHXH và mẫu 03 không giống nhau, đề nghị anh/chị hướng dẫn NLĐ ghi phần "Nội dung điều chỉnh" vào bên phải mẫu 03
Trân trọng ./.