PDA

View Full Version : chi trả chế độ ngắn ngày qua tài khoản người lao độngLai Ly Ngoc Thuy
23-05-2017, 12:09
Kính gửi BHXH TPHCM,
Công ty TNHH Hitachi Transport System (Việt Nam), MĐV : YN3828Z có thắc mắc liên quan đến hình thức nhận trợ cấp như sau:

Công ty đã cung cấp số tài khoản ngân hàng của toàn thể nhân viên công ty cho cán bộ thu phụ trách (tài khoản này công ty dùng để chuyển lương hàng tháng nên thông tin đã chính xác).

Khi lập hồ sơ theo phiếu giao nhận 601 hoặc 301, đơn vị đều điền ở mục hình thức nhận trợ cấp là chi trả qua tài khoản người lao động. Tuy nhiên, có khi trợ cấp được chuyển trực tiếp cho người lao động, có khi lại chuyển về tài khoản của đơn vị.

BHXH TPHCM có thể cập nhật và chi trả trợ cấp cho nhân viên về tài khoản của họ mà không thông qua đơn vị hay không?

Kính mong BHXH TPHCM xem xét và có hướng giải quyết phù hợp.

Xin cám ơn.

phuongtt
23-05-2017, 14:36
Trả lời Công ty TNHH Hitachi Transport System (Việt Nam), MĐV YN3828Z như sau:

Từ ngày 27/2/2017 BHXH TP.HCM đã có văn bản số 356/BHXH-CĐ ngày 24/2/2017 (đăng trên trang web của BHXH TP.HCM) gửi các đơn vị sử dụng lao động về việc tạm dừng chuyển tiền trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức vào tài khoản cá nhân của người lao động do BHXH TP.HCM phải thực hiện chuyển đổi bộ công cụ dữ liệu tập trung của BHXH VN, vì vậy cho đến nay việc chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản cá nhân của người lao động sau khi giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức vẫn chưa thể tiếp tục thực hiện được. Trong thời gian cơ quan BHXH TP.HCM chưa thể tiếp tục thực hiện việc chuyển tiền trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức trực tiếp cho người lao động, cơ quan BHXH sẽ chuyển khoản tiền trợ cấp cho đơn vị để đơn vị chi trả cho người lao động kịp thời.
Rất mong Công ty TNHH Hitachi Transport System (Việt Nam) chia sẻ với cơ quan BHXH.