PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Di chứng nhồi máu não có phải bệnh dài ngàythanh phuong
24-05-2017, 09:34
Theo Thông tư 46, bệnh Nhồi máu não được xét là bệnh dài ngày. Nhưng trên GCN2 bác sĩ chẩn đoán:" Di chứng nhồi máu não", xin hỏi bộ phận Chế độ bệnh này có được xem là bệnh dài ngày hay không? (Thông tư 46 chỉ nêu Di chứng bệnh mạch máu não là bệnh dài ngày thôi).

tuyentruyen
12-06-2017, 16:52
Nếu phát sinh bệnh từ ngày 1/3/2017 và GCN2 có chẩn đoán "Di chứng nhồi máu não" => người lao động được hưởng ốm bệnh dài ngày theo STT bệnh 132, mã bệnh ICD I69 (bệnh "Di chứng nhồi máu não" thuộc mã bệnh I69.3 trong mã bệnh I69) của Danh mục bệnh dài ngày theo Thông tư 46/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 có hiệu lực từ ngày 1/3/2017.