PDA

View Full Version : [THẮC MẮC] Bệnh " DI CHỨNG NHỒI MÁU NÃO" có được hưởng chế độ bệnh dài ngày.thanh phuong
29-05-2017, 08:02
Chào anh, chị,

Anh, chị vui lòng cho hỏi bệnh "di chứng nhồi máu não có được hưởng chế độ bệnh dài ngày không?

tuyentruyen
12-06-2017, 17:00
Nếu phát sinh bệnh từ ngày 1/3/2017 và GCN2 có chẩn đoán "Di chứng nhồi máu não" => người lao động được hưởng ốm bệnh dài ngày theo STT bệnh 132, mã bệnh ICD I69 (bệnh "Di chứng nhồi máu não" thuộc mã bệnh I69.3 trong mã bệnh I69) của Danh mục bệnh dài ngày theo Thông tư 46/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 có hiệu lực từ ngày 1/3/2017.