Diễn đàn: Chuyên mục hỏi đáp chung

Diễn đàn con Chủ đề / Bài viết  Bài viết cuối

  1. Giải đáp thắc mắc về công tác thu BHXH.

    Hoạt động Diễn đàn:

    Thống kê diễn đàn:

    • Chủ đề: 1,837
    • Bài viết: 3,946
    1. Giải đáp các thắc mắc về BHXH Tự nguyện.

      Hoạt động Diễn đàn:

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 104
      • Bài viết: 219
    2. Giải đáp thắc mắc về BHYT Hộ gia đình.

      Hoạt động Diễn đàn:

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 63
      • Bài viết: 129

      Bài viết cuối:

      [THẮC MẮC] Mua BHYT Đến bài cuối

      20-05-2019, 15:50

    3. Giải đáp thắc mắc nghiệp vụ Thu

      Hoạt động Diễn đàn:

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 1,669
      • Bài viết: 3,597
  2. Giải đáp thắc mắc về hưởng các chế độ BHXH.

    Hoạt động Diễn đàn:

    Thống kê diễn đàn:

    • Chủ đề: 3,313
    • Bài viết: 6,802
    1. Giải đáp thắc mắc về chế độ hưu trí

      Hoạt động Diễn đàn:

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 279
      • Bài viết: 673
    2. Giải đáp thắc mắc về chế độ ốm đau

      Hoạt động Diễn đàn:

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 272
      • Bài viết: 544

      Bài viết cuối:

    3. Giải đáp thắc mắc về chế độ thai sản

      Hoạt động Diễn đàn:

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 1,573
      • Bài viết: 3,199
    4. Giải đáp thắc mắc về chế độ tử tuất

      Hoạt động Diễn đàn:

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 50
      • Bài viết: 105
    5. Giải đáp thắc mắc về chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp

      Hoạt động Diễn đàn:

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 71
      • Bài viết: 146
    6. Giải đáp thắc mắc về chế độ BHXH một lần

      Hoạt động Diễn đàn:

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 373
      • Bài viết: 757
    7. Giải đáp thắc mắc về hưởng chế độ thất nghiệp

      Hoạt động Diễn đàn:

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 688
      • Bài viết: 1,371
  3. Giải đáp thắc mắc về hưởng BHYT

    Hoạt động Diễn đàn:

    Thống kê diễn đàn:

    • Chủ đề: 486
    • Bài viết: 1,024
  4. Giải đáp thắc mắc về cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

    Hoạt động Diễn đàn:

    Thống kê diễn đàn:

    • Chủ đề: 4,418
    • Bài viết: 9,055
  5. Giải đáp thắc mắc về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

    Hoạt động Diễn đàn:

    Thống kê diễn đàn:

    • Chủ đề: 126
    • Bài viết: 427
  6. Nhận góp ý về cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

    Hoạt động Diễn đàn:

    Thống kê diễn đàn:

    • Chủ đề: 0
    • Bài viết: 0

    Bài viết cuối:

    Chưa có bài viết nào

Thông tin diễn đàn

Quản trị chuyên mục: