Diễn đàn: Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh

Diễn đàn con Chủ đề / Bài viết  Bài viết cuối

 1. Các phòng nghiệp vụ và các bộ phận

  Hoạt động Diễn đàn:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 16
  • Bài viết: 31
  1. Thực hiện công tác tổng hợp, hành chính, quản trị.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa có bài viết nào
  2. Thảo luận và giải đáp về công tác tuyển dụng.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa có bài viết nào
  3. Thảo luận và giải đáp về công tác kế hoạch tài chính.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa có bài viết nào
  4. Thảo luận và giải đáp về công tác tuyên truyền.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa có bài viết nào
  5. Thảo luận và giải đáp về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, thủ tục hồ sơ một cửa.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 12
   • Bài viết: 23
  6. Thảo luận và giải đáp về công tác khai thác thu hồi nợ và thông báo nợ.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 4
   • Bài viết: 8
  7. Thảo luận và giải đáp về công tác kiểm tra.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa có bài viết nào
  8. Thảo luận và giải đáp về công tác quản lý hồ sơ.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa có bài viết nào
 2. Cơ quan BHXH tại các Quận Huyện.

  Hoạt động Diễn đàn:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 4,616
  • Bài viết: 10,612

  Bài viết cuối:

  1. Giải đáp thắc mắc của các đơn vị sử dụng lao động, người lao động đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Quận 1.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 789
   • Bài viết: 1,722

   Bài viết cuối:

  2. Giải đáp thắc mắc của các đơn vị sử dụng lao động, người lao động đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Quận 2.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 102
   • Bài viết: 222
  3. Giải đáp thắc mắc của các đơn vị sử dụng lao động, người lao động đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Quận 3.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 406
   • Bài viết: 990
  4. Giải đáp thắc mắc của các đơn vị sử dụng lao động, người lao động đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Quận 4.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 76
   • Bài viết: 157
  5. Giải đáp thắc mắc của các đơn vị sử dụng lao động, người lao động đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Quận 5.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 68
   • Bài viết: 148
  6. Giải đáp thắc mắc của các đơn vị sử dụng lao động, người lao động đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Quận 6.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 26
   • Bài viết: 54
  7. Giải đáp thắc mắc của các đơn vị sử dụng lao động, người lao động đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Quận 7.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 301
   • Bài viết: 739

   Bài viết cuối:

  8. Giải đáp thắc mắc của các đơn vị sử dụng lao động, người lao động đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Quận 8.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 66
   • Bài viết: 161
  9. Giải đáp thắc mắc của các đơn vị sử dụng lao động, người lao động đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Quận 9.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 150
   • Bài viết: 356
  10. Giải đáp thắc mắc của các đơn vị sử dụng lao động, người lao động đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Quận 10.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 307
   • Bài viết: 770

   Bài viết cuối:

  11. Giải đáp thắc mắc của các đơn vị sử dụng lao động, người lao động đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Quận 11.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 69
   • Bài viết: 144
  12. Giải đáp thắc mắc của các đơn vị sử dụng lao động, người lao động đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Quận 12.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 169
   • Bài viết: 369
  13. Giải đáp thắc mắc của các đơn vị sử dụng lao động, người lao động đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Quận Bình Tân.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 175
   • Bài viết: 412
  14. Giải đáp thắc mắc của các đơn vị sử dụng lao động, người lao động đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Quận Bình Thạnh.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 390
   • Bài viết: 791
  15. Giải đáp thắc mắc của các đơn vị sử dụng lao động, người lao động đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Quận Gò Vấp.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 275
   • Bài viết: 632

   Bài viết cuối:

  16. Giải đáp thắc mắc của các đơn vị sử dụng lao động, người lao động đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Quận Phú Nhuận.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 128
   • Bài viết: 261
  17. Giải đáp thắc mắc của các đơn vị sử dụng lao động, người lao động đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Quận Tân Bình.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 475
   • Bài viết: 1,118

   Bài viết cuối:

  18. Giải đáp thắc mắc của các đơn vị sử dụng lao động, người lao động đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Quận Tân Phú.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 214
   • Bài viết: 571
  19. Giải đáp thắc mắc của các đơn vị sử dụng lao động, người lao động đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Quận Thủ Đức.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 240
   • Bài viết: 564
  20. Giải đáp thắc mắc của các đơn vị sử dụng lao động, người lao động đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Huyện Bình Chánh.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 107
   • Bài viết: 243
  21. Giải đáp thắc mắc của các đơn vị sử dụng lao động, người lao động đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Huyện Cần Giờ.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa có bài viết nào
  22. Giải đáp thắc mắc của các đơn vị sử dụng lao động, người lao động đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Huyện Củ Chi.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 20
   • Bài viết: 43

   Bài viết cuối:

  23. Giải đáp thắc mắc của các đơn vị sử dụng lao động, người lao động đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Huyện Hóc Môn.

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 43
   • Bài viết: 103

   Bài viết cuối:

  24. Giải đáp thắc mắc của các đơn vị sử dụng lao động, người lao động đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Huyện Nhà Bè

   Hoạt động Diễn đàn:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 20
   • Bài viết: 42

Thông tin diễn đàn

Quản trị chuyên mục: