Nhờ anh chị kiểm tra xem cơ quan BHXH đã cấp lại sổ và công ty đã chốt quá trình tham gia cho em chưa.

Printable View