Xin chào Ban Quản Trị
Tôi tên : Nguyễn Phước Thành – số CMND 022236175 – Số sổ BHXH : 0296177010
Bản thân xin trình bày là vào tháng 09/2013 tôi có làm việc và đóng BHXH tại Công ty TNHH sản xuất...