Điểm b khoản 1 Điều 21 Luật Việc làm quy định trường hợp người lao động có việc làm thuộc đối tượng chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Do vậy, trường hợp bạn đang thử việc, không đóng BHXH thì vẫn...