Mẹ mình về hưu tháng 6/2007 và đã vừa mất vào tháng 9/2017, mức lương hưu đang hưởng hàng tháng của mẹ mình là 4.600.000 cho mình hỏi tính tiền tử tuất 1 lần sẽ là bao nhiêu ,thanks