Tìm kiếm:

Kiểu: Bài viết; Thành viên: trungnq_st; Từ khóa:

Trang 1 của 20 1 2 3 4

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.06 giây.

 1. [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Trường hợp người lao động có sổ BHXH đã hưởng trợ cấp BHXH 1 lần, trợ cấp thất nghiệp bị thu hồi sổ, nay tiếp tục tham gia...
 2. Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Trường hợp bảo lưu lại quá trình bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng lập hồ sơ theo phiếu GNHS 629 nộp tại Văn phòng BHXH TP.HCM...
 3. Chủ đề: Tìm sổ BHXH

  bởi trungnq_st
  Trả lời
  1
  Xem
  389

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Qua kiểm tra dữ liệu theo số sổ BHXH mà bạn cung cấp, sổ BHXH đang được lưu giữ tại BHXH TP.HCM. Để nhận lại sổ BHXH cần lập...
 4. Trả lời
  1
  Xem
  372

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Trường hợp sai tên trên sổ BHXH và thẻ BHYT của người lao động, lập hồ sơ theo phiếu GNHS 608 để điều chỉnh, cấp lại sổ BHXH,...
 5. Trả lời
  1
  Xem
  1,431

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Qua kiểm tra dữ liệu theo thông tin mà bạn cung cấp, sổ BHXH của bạn được cấp ngày 15/01/2014.
 6. Trả lời
  1
  Xem
  1,398

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Qua kiểm tra dữ liệu theo thông tin số sổ BHXH mà bạn cung cấp, sổ BHXH của bạn chưa được Công Ty TNHH CBTS và TP Thành Hải...
 7. Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  1. Trường hợp mất sổ BHXH thì lập hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH theo phiếu GNHS 607 nộp tại cơ quan BHXH để được giải quyết...
 8. Chủ đề: Tìm số BHXH

  bởi trungnq_st
  Trả lời
  1
  Xem
  447

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:


  Chuyên mục đã cung cấp thông tin số sổ BHXH vào địa chỉ mail của bạn.
 9. Chủ đề: Tìm sổ bảo hiểm

  bởi trungnq_st
  Trả lời
  1
  Xem
  199

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Qua kiểm tra dữ liệu, sổ BHXH của bạn chưa được Công Ty TNHH Pou Yuen Việt Nam chuyển trả về cho BHXH lưu giữ. Nếu bạn chưa...
 10. Chủ đề: Cấp lại sổ

  bởi trungnq_st
  Trả lời
  1
  Xem
  214

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Theo Khoản 34 Điều 1 Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định: người...
 11. Trả lời
  1
  Xem
  260

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Qua kiểm tra dữ liệu hiện đang quản lý, sổ BHXH số 7909399465 của bà Trương Thị Mai có quá trình đóng BHXH, BHTN từ tháng...
 12. Chủ đề: Bảo hiểm xã hội

  bởi trungnq_st
  Trả lời
  1
  Xem
  552

  [THẮC MẮC] Trường hợp mất sổ BHXH thì lập hồ sơ đề nghị cấp...

  Trường hợp mất sổ BHXH thì lập hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH theo phiếu GNHS 607 nộp tại cơ quan BHXH nơi đang tham gia để được giải quyết cấp lại sổ. Bạn có thể tham khảo thủ tục hồ sơ tại địa chỉ:...
 13. Chủ đề: Mã số BHXH

  bởi trungnq_st
  Trả lời
  1
  Xem
  796

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Bạn cần cung cấp đầy đủ thông tin (họ tên, số CMND hoặc CCCD, ngày tháng năm sinh) để chuyên mục kiểm tra và trả lời cho bạn...
 14. Chủ đề: CHỐT SỔ

  bởi trungnq_st
  Trả lời
  1
  Xem
  1,660

  [THẮC MẮC] Theo Công văn số 1734/BHXH-QLT ngày 16/8/2017 của...

  Theo Công văn số 1734/BHXH-QLT ngày 16/8/2017 của BHXH TP.Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT quy định:

  “Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối...
 15. Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Bạn cần cung cấp đầy đủ thông tin (mã đơn vị, mã số BHXH) để chuyên mục kiểm tra và trả lời cho bạn được chính xác.
 16. Trả lời
  1
  Xem
  793

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Trường hợp sổ BHXH số 7911274381 bị mất thì bạn lập hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH theo phiếu GNHS 607 nộp cho cơ quan BHXH...
 17. Trả lời
  1
  Xem
  1,300

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:


  Chuyên mục đã cung cấp thông tin số sổ BHXH vào địa chỉ mail của bạn
 18. Chủ đề: NHỜ TÌM SỔ BHXH

  bởi trungnq_st
  Trả lời
  1
  Xem
  534

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau.

  Qua kiểm tra dữ liệu hiện đang quản lý, sổ BHXH số 7414067033 đã được xác nhận quá trình đóng tại Công ty Cổ Phần NH...
 19. Trả lời
  1
  Xem
  610

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau.

  Theo thông tin mà bạn cung cấp, số sổ BHXH 6011000531 có quá trình tham gia BHXH tại tỉnh Bình Thuận. Đối với thời gian tham...
 20. [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau.

  Trường hợp người lao động có nguyện vọng thay đổi nơi đăng ký KCB BHYT ban đầu thì lập hồ sơ theo phiếu giao nhận hồ sơ 610...
 21. [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau.

  Qua kiểm tra hồ sơ, dữ liệu theo thông tin bạn cung cấp, hồ sơ Rà soát, trả sổ BHXH cho NLĐ số 626/118157.BD/2020/079 của đơn...
 22. Trả lời
  1
  Xem
  1,753

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Chuyên mục đã cung cấp thông tin sổ BHXH vào địa chỉ mail của bạn.
 23. Trả lời
  1
  Xem
  2,980

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Bạn tham khảo thủ tục hồ sơ tại địa chỉ: http://vanban.bhxhtphcm.gov.vn/handle/BHXHTPHCM_123456789/1813
 24. Chủ đề: TÌM SỔ BHXH

  bởi trungnq_st
  Trả lời
  1
  Xem
  1,972

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Qua kiểm tra dữ liệu theo nội dung mà bạn cung cấp, thông tin đóng BHXH của bạn như sau:
  - Họ tên: Đặng Võ Thiên Hương
  -...
 25. Trả lời
  1
  Xem
  916

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Trường hợp mất tờ rời sổ BHXH số 4017897176 thì lập hồ sơ đề nghị cấp lại tờ rời sổ BHXH theo phiếu GNHS 607 nộp tại cơ quan...
Từ 1 đến 25 của tổng số 500
Trang 1 của 20 1 2 3 4