Chào anh/chị,
BHXH Quận xin trả lời như sau:
BHXH Quận đã cập nhật thông tin theo yêu cầu của đơn vị.
Trân trọng!