BHXH quận Phú Nhuận xin chào bạn.
Trường hợp người lao động nghỉ bệnh dài ngày, đơn vị lập hồ sơ báo giảm nghỉ ốm kèm theo chứng từ điều trị bệnh. Người lao động vẫn sử dụng thẻ BHYT để khám chữa...