Cho tôi hỏi, tôi đang tham gia BHYT tại Công ty, nhưng đến tháng 12.2017 thì tôi xin nghỉ việc luôn để tháng 1.2018 tôi sinh em bé. Vậy tháng 1 tôi không có thẻ BHYT
Vậy cho tôi hỏi, mình muốn mua...