Tôi hỏi thăm nếu như người lao động đã đến tuổi hưu rồivà đã được lành lương hưu từ 7 năm đến 5 năm rồi mới mất thì chế độ lành tử tuấtnhư thế nào ?