Tìm kiếm:

Kiểu: Bài viết; Thành viên: thinc; Từ khóa:

Trang 1 của 20 1 2 3 4

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.02 giây.

 1. Trả lời
  1
  Xem
  2,225

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!


  Bạn lập hồ sơ theo PGNHS 621: Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc nộp cơ quan BHXH để được giải quyết (Thời hạn giải quyết...
 2. [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

  BHXH Thành phố đã thực hiện rà soát. xác minh và xử lý trùng các trường hợp trên. Trường hợp còn vướng mắc bạn liên hệ chị Thúy Hoa , số điện...
 3. Trả lời
  1
  Xem
  527

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

  Mã số BHXH được xem như là mã số định danh cá nhân của người tham gia BHXH được cơ quan BHXH cấp và nó gắn liền xuyên suốt với quá trình đóng...
 4. Trả lời
  1
  Xem
  405

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

  Căn cứ dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lý, mã số BHXH 7416262885 và mã số 7422773543 có quá trình tham gia từ tháng 01/2019 đến tháng 02/2019 tại...
 5. Chủ đề: Hồ sơ giảm trùng BHXH

  bởi thinc
  Trả lời
  1
  Xem
  228

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

  Căn cứ Khoản 4 Điều 85 Luật BHXH năm 2014 quy định người lao động quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 2 của Luật này mà giao kết hợp đồng...
 6. Trả lời
  1
  Xem
  207

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

  Căn cứ Điểm 1.3 Khoản 1 Điều 38 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam quy định Truy thu do điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng...
 7. Trả lời
  1
  Xem
  216

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

  Căn cứ Bộ Luật Lao động năm 2012; Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014: người lao động làm việc theo hợp đồng thử việc không thuộc đối...
 8. Trả lời
  1
  Xem
  180

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

  Trường hợp đơn vị chuyển địa bàn phải đóng đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đến thời điểm di chuyển để làm căn cứ chốt sổ BHXH giải quyết...
 9. Trả lời
  1
  Xem
  183

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

  - Theo quy định của Luật BHXH số 58/2014/QH13 thì tỷ lệ đóng BHXH là 25%. Trong đó người lao động đóng 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất; người sử...
 10. Chủ đề: THỜI GIAN CHỐT SỔ BHXH

  bởi thinc
  Trả lời
  1
  Xem
  181

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

  Căn cứ Khoản 3 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên...
 11. Trả lời
  1
  Xem
  175

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

  1. Thủ tục hồ sơ
  Nếu đơn vị chưa báo tăng thì lập hồ sơ giao dịch điện tử Phiếu giao nhận hồ sơ: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN,...
 12. Chủ đề: Mua bảo hiểm y tế

  bởi thinc
  Trả lời
  1
  Xem
  162

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

  Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT quy định:

  -...
 13. Chủ đề: Nop ho so 600a vao ngay 1

  bởi thinc
  Trả lời
  1
  Xem
  191

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

  Căn cứ Điều 47 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 về Quản lý dữ liệu, giá trị sử dụng thẻ BHYT quy định:
  Dữ liệu thẻ BHYT được quản lý tập...
 14. Trả lời
  1
  Xem
  158

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

  - Căn cứ Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn dưới Luật quy định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời...
 15. Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

  - Căn cứ Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn dưới Luật quy định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời...
 16. Trả lời
  1
  Xem
  155

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

  Đơn vị lập hồ sơ đề nghị truy thu cho thời gian còn lại theo Phụ lục 02 kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017, bao gồm:

  + Quyết định...
 17. [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!


  Đơn vị lập hồ sơ giao dịch điện tử Phiếu giao nhận hồ sơ truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về...
 18. Trả lời
  1
  Xem
  90

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật quy định học sinh sinh...
 19. [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

  Cơ sở trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN là hợp đồng lao động (quyết định tuyển dụng), quyết định lương, bảng lương, .... Do đó, trường hợp...
 20. Trả lời
  1
  Xem
  96

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

  Để cấp lại sổ mất hoặc thất lạc, bạn cần lập thủ tục theo Phiếu giao nhận hồ sơ 607: Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng. (Thời hạn giải...
 21. Trả lời
  1
  Xem
  129

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

  Căn cứ Khoản 3 Điều 85 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 quy định Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm...
 22. Trả lời
  1
  Xem
  140

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

  Bạn cần lập hồ sơ đóng bổ sung theo PGNHS 609: Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ.
  Bạn có thể tham khảo thủ tục hồ sơ tại...
 23. Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

  1. Đổi tên doanh nghiệp
  Đơn vị lập hồ sơ điện tử Phiếu giao nhận hồ sơ Mẫu số 604 Đăng ký, thay đổi thông tin đơn vị.

  2. Sáp nhập doanh...
 24. [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

  Căn cứ Khoản 2 Điều 13 Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế (BHYT) ngày 13/06/2014 quy định trường hợp một...
 25. Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

  Cơ sở của việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN là hợp đồng lao động (quyết định tuyển dụng), bảng lương. Do vậy, người lao động nghỉ không...
Từ 1 đến 25 của tổng số 500
Trang 1 của 20 1 2 3 4