Tìm kiếm:

Kiểu: Bài viết; Thành viên: trungnq_st; Từ khóa:

Trang 1 của 20 1 2 3 4

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.05 giây.

 1. Chủ đề: Chốt sổ BHXH

  bởi trungnq_st
  Trả lời
  1
  Xem
  41

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Qua kiểm tra dữ liệu theo thông tin bạn cung cấp, sổ BHXH số 7714021093 có quá trình tham gia BHXH, BHTN từ tháng 09/2015 đến...
 2. Chủ đề: Cộng dồn sổ bhxh

  bởi trungnq_st
  Trả lời
  1
  Xem
  17

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Qua kiểm tra dữ liệu theo nội dung mà bạn cung cấp, sổ BHXH số 7912282399 có quá trình tham gia BHXH, BHTN tại Công Ty Tnhh...
 3. Trả lời
  1
  Xem
  308

  [THẮC MẮC] Bạn cần cung cấp email để chuyên mục trả lời...

  Bạn cần cung cấp email để chuyên mục trả lời thông tin sổ BHXH vào địa chỉ mail của bạn.
 4. Trả lời
  1
  Xem
  94

  Chuyên mục đã cung cấp thông tin về sổ BHXH vào...

  Chuyên mục đã cung cấp thông tin về sổ BHXH vào địa chỉ mail của bạn.
 5. Trả lời
  1
  Xem
  99

  Chuyên mục đã cung cấp thông tin về sổ BHXH vào...

  Chuyên mục đã cung cấp thông tin về sổ BHXH vào địa chỉ mail của bạn.
 6. Chủ đề: Cấp lại sổ bhxh

  bởi trungnq_st
  Trả lời
  1
  Xem
  99

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hồ Chí Minh trả...

  Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Trường hợp sổ BHXH bị mất thì bạn lập hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH theo phiếu GNHS 607 nộp cho cơ quan BHXH nơi đang...
 7. Chủ đề: TÌM SỔ BHXH

  bởi trungnq_st
  Trả lời
  1
  Xem
  89

  Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hồ Chí Minh trả...

  Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Qua kiểm tra thông tin số sổ BHXH mà bạn cung cấp, anh Phạm Ngọc Sơn có quá trình tham gia BHXH, BHTN từ tháng 11/2017...
 8. Trả lời
  1
  Xem
  107

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hồ Chí Minh trả...

  Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:


  Qua kiểm tra thông tin bạn cung cấp, hồ sơ số 607/129599/2019/079 đã được xử lý và có Phiếu hướng dẫn hoàn...
 9. Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Qua kiểm tra dữ liệu theo thông tin bạn cung cấp, sổ BHXH số 7911005760 có quá trình tham gia BHXH, BHTN từ tháng 10/2010 đến...
 10. [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hồ Chí Minh trả...

  Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Căn cứ Điều 27 tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam; quy định cơ quan BHXH cấp lại sổ BHXH...
 11. Trả lời
  1
  Xem
  93

  Chuyên mục đã cung cấp thông tin mã thẻ BHYT vào...

  Chuyên mục đã cung cấp thông tin mã thẻ BHYT vào địa chỉ mail của bạn.
 12. Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Bạn có thể dùng số sổ BHXH và các thông tin cá nhân để tra cứu kết quả đóng BHXH, BHYT và BHTN của mình trên cổng thông tin...
 13. Trả lời
  1
  Xem
  148

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Qua kiểm tra dữ liệu theo thông tin bạn cung cấp, sổ BHXH số 7911005760 có quá trình tham gia BHXH, BHTN từ tháng 10/2010 đến...
 14. Trả lời
  1
  Xem
  532

  Chuyên mục đã cung cấp thông tin mã thẻ BHYT vào...

  Chuyên mục đã cung cấp thông tin mã thẻ BHYT vào địa chỉ mail của bạn.
 15. Trả lời
  1
  Xem
  198

  [THẮC MẮC] Chuyên mục đã cung cấp thông tin số sổ BHXH của...

  Chuyên mục đã cung cấp thông tin số sổ BHXH của người lao động vào địa chỉ mail của bạn.
 16. Trả lời
  1
  Xem
  142

  [THẮC MẮC] Bạn cần cung cấp địa chỉ email để chuyên mục gửi...

  Bạn cần cung cấp địa chỉ email để chuyên mục gửi thông tin số sổ BHXH vào địa chỉ mail của bạn.
 17. Chủ đề: quá trình đóng BHXH

  bởi trungnq_st
  Trả lời
  1
  Xem
  169

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xây dựng tiện ích tra cứu quá trình tham gia BHXH của người lao động trên trang thông...
 18. Trả lời
  1
  Xem
  187

  Chuyên mục đã cung cấp thông tin số sổ BHXH của...

  Chuyên mục đã cung cấp thông tin số sổ BHXH của người lao động vào địa chỉ mail của bạn.
 19. Trả lời
  1
  Xem
  295

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Trường hợp tờ rời sổ BHXH bị mất thì lập hồ sơ đề nghị cấp lại tờ rời sổ BHXH theo phiếu GNHS 607 nộp cho cơ quan BHXH để...
 20. Chủ đề: Quá trình đóng BHXH

  bởi trungnq_st
  Trả lời
  1
  Xem
  207

  Chuyên mục đã cung cấp thông tin về sổ BHXH vào...

  Chuyên mục đã cung cấp thông tin về sổ BHXH vào địa chỉ mail của bạn.
 21. Trả lời
  1
  Xem
  314

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Hồ sơ xác nhận, xác nhận lại sổ BHXH khi người tham gia kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp...
 22. Trả lời
  1
  Xem
  120

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:


  Trường hợp con bạn được BHXH tỉnh Hà Tĩnh cấp thẻ BHYT và nay chuyển đến cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo quy định...
 23. Trả lời
  1
  Xem
  126

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:


  Theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ: Người lao động làm việc trong...
 24. Trả lời
  1
  Xem
  123

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:


  Qua kiểm tra dữ liệu theo thông tin bạn cung cấp, mã số BHXH 7916013857 có thời gian tham gia BHXH, BHTN từ 04/2016-06/2016...
 25. Trả lời
  1
  Xem
  641

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Chuyên mục đã cung cấp thông tin số sổ BHXH của người lao động vào địa chỉ mail của bạn.
Từ 1 đến 25 của tổng số 500
Trang 1 của 20 1 2 3 4