Kính gửi cơ quan BHXH
Tôi đang làm hồ sơ báo tăng lao động.
Lao động ở Xã Mỹ Chánh, Huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, tuy nhiên tôi không tìm thấy xã Mỹ Chánh trong danh sách liệt kê có sẵn của phần...