Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh trả lời bạn như sau:

Cổng thông tin với địa chỉ http://kekhai.baohiemxahoi.gov.vn/ là phiên bản 1.0 của giao dịch điện tử về BHXH, BHYT, BHTN. Kể từ 01/01/2016, đã...