Công ty em mới thành lập và muốn đóng BHXH cho nhân viên thì cần thủ tục gì ạ?
Em đã liên hệ với CQ BHXH Quận 3 theo số điện thoại 38.465.079 line 416 hoặc 410 nhưng không có người nghe máy. Nhờ CQ...