Xin chào
Tôi tên Nguyễn Vĩnh Bảo Long
Số BHXH: 0116171580
Kính nhờ quý anh chị kiểm tra dùm, hiện tại tôi đã đủ điều kiện nhận BHXH một lần chưa?
Vì hiện tại gia đình đang khó khăn nên mong quý...