Ngày 21/06/2017 em có nộp hồ sơ thay đổi nơi KCB ban đầu số hồ sơ: 3047236/2017/HCM.BCH.
Sau đó em nhận được email thông báo hồ sơ đã được gửi lên cơ quan BHXH xử lý hồ sơ theo quy trình. Nhưng đến...