Xin chào,

Cho mình hỏi : mình nghĩ việc tháng 4/2019. Vậy Tháng 4/2020 mới đủ điều kiện nộp đơn xin nhận BHXH 1 lần. Như vậy mình có nhận được không vì nghe nói sang năm 2020 sẽ không còn chính...