Kính gửi Admin!

Em có đăng ký KCB tại BV Đa Khoa Sài Gòn, nhưng em khám thai và dự sinh tại BV Từ Dũ, cho em hỏi như vậy là em khám như thế có đúng tuyến không ạ?

Trường hợp nếu không đúng...