Kính chào quý cơ quan,

Hiện tại công ty tôi đang đóng Bảo hiểm cho một số nhân viên ở mức cao (26.000.000đ). Tuy nhiên, do tình hình kinh doanh không khả quan nên công ty muốn giảm tiền đóng BHXH...