Nếu đơn vị đóng BHXH thiếu của người lao động thì phải lập hồ sơ điều chỉnh và nộp sổ về cơ quan BHXH quận 7 để thực hiện chốt sổ lại.Về số tiền điều chỉnh em liên hệ cán bộ thu số điện thoại 028...