Kính Chào BHXH Tp HCM
MĐV: YN4116Z
ĐƠN VỊ CÓ NHẬN ĐƯỢC DANH SÁCH GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU HỒ SƠ SỐ: 156890g-21677 SỐ TIỀN ĐƯỢC DUYỆT LÀ 2.490.200 NHƯNG ĐẾN GIỜ ĐƠN VỊ VẪN CHƯA NHẬN ĐƯỢC SỐ TIỀN...