Rất mong mọi người tư vấn giúp mình câu trả lời chính đáng, vì mình không hiểu rõ, không chốt được câu trả lời nên không biết phải giải thích với lập luận này như thế nào.
2 vợ chồng, vợ làm tại...