Kính gửi Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh!

Em tên Thanh Hương, số sổ BHXH 7916283047, anh/chị AD có thể tra cứu quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của cá nhân giúp em được không...