Kính gửi cơ quan bảo hiểm,
Công ty mình có trường hợp nghỉ nằm viện từ ngày 04/05/2018 (bệnh chưa rõ nguyên nhân) chưa xuất viện, đã đóng BH được 4 năm
Trường hợp của mình có làm hồ sơ giảm lao...