Chào BHXH QUẬN 7
Công ty em có mã đơn vị: TG3709G

Năm 2016 + 2017 công ty em có đóng tiền bảo hiểm xã hội cho nhân viên NGUYỄN LÊ KHOA (Chức vụ nhân viên kinh doanh), mà đóng bị thiếu 7%.
Nhưng...