Mình tên Nguyễn Huỳnh Thục Uyên, số sổ BHXH 7908473954, CMND 023833704. Mình đã nghỉ việc từ 15/11/2018 đến nay chưa đi làm đâu cả. Sổ BHXH đã chốt ngày 26/11/2018 bao gồm bảo hiểm đóng cho đến hết...