Xin chào,
Tôi tên Lư Thị Hoàng Oanh,tôi viết chủ đề này vì có thắc mắc về việc bị sai số CMND trên sổ bảo hiểm xã hội khi làm hồ sơ xin được nhận bảo hiểm xã hội 1 lần.Tôi đã đóng bảo hiểm xã hội...