Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!
Căn cứ mục 2 Công văn số 2055/BHXH-QLT ngày 02/10/2017 về việc hướng dẫn hồ sơ truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN quy định Đơn vị lập hồ sơ...