Kính chào quý cơ quan BHXH Quận 6,

Công ty tôi đã thay đổi giấy phép kinh doanh từ đầu tháng 04/2018.

Hiện tại là tháng 08/2018, công ty tôi vẫn chưa làm hồ sơ chuyển cơ quan BHXH từ quận 6...