Chào anh chị, trước năm 2016 em có tham gia bảo hiểm ở những công ty trước, sau khi nghỉ việc em đã làm thủ tục nhận bảo hiểm xã hội 1 lần và bảo hiểm cũng thu hồi lại sổ của em rồi. Sau đó tháng...