Tìm kiếm:

Kiểu: Bài viết; Thành viên: nganth; Từ khóa:

Trang 1 của 20 1 2 3 4

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.05 giây; generated 19 minute(s) ago.

 1. [THẮC MẮC] Theo quy định tại khoản 3 Điều 17, khoản 1 Điều...

  Theo quy định tại khoản 3 Điều 17, khoản 1 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 thì Trung tâm Dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho người lao động hưởng trợ...
 2. Trả lời
  1
  Xem
  341

  - Điều 49 Luật Việc làm quy định điều kiện hưởng...

  - Điều 49 Luật Việc làm quy định điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:
  Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp...
 3. Chủ đề: nghỉ không lương

  bởi nganth
  Trả lời
  1
  Xem
  253

  - Điều 49 Luật Việc làm quy định điều kiện hưởng...

  - Điều 49 Luật Việc làm quy định điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:
  Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp...
 4. [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã lập danh...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã lập danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp của bạn vào ngày 01/7/2020. Bạn vui lòng kiểm tra tài khoản và phản hồi lại trong trường hợp chưa nhận được trợ cấp.
 5. [THẮC MẮC] - Điều 49 Luật Việc làm quy định điều kiện hưởng...

  - Điều 49 Luật Việc làm quy định điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:
  Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp...
 6. [THẮC MẮC] Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60%...

  Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối...
 7. Để xác định về việc hoàn trả lại trợ cấp thất đề...

  Để xác định về việc hoàn trả lại trợ cấp thất đề nghị bạn mang hợp đồng lao động đến Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đã hưởng trợ cấp thất nghiệp để được xem xét và hướng dẫn làm thủ tục hoàn trả. Sau...
 8. Trả lời
  1
  Xem
  137

  Khoản 2 Điều 50 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 quy...

  Khoản 2 Điều 50 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 quy định “Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03...
 9. Trả lời
  1
  Xem
  153

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã lập danh...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã lập danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp của bạn vào ngày 15/6/2020. Bạn vui lòng kiểm tra tài khoản và phản hồi lại trong trường hợp chưa nhận được trợ cấp.
 10. Trả lời
  1
  Xem
  612

  Khoản 2 Điều 50 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 quy...

  Khoản 2 Điều 50 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 quy định: “Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03...
 11. Trả lời
  1
  Xem
  448

  [THẮC MẮC] BHXH TP.HCM đã lập danh sách chi trả trường hợp...

  BHXH TP.HCM đã lập danh sách chi trả trường hợp hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn vào ngày 11/6/2020. Bạn vui lòng kiểm tra tài khoản và phản hồi với BHXH TP.HCM trong trường hợp vẫn chưa nhận được...
 12. Trả lời
  1
  Xem
  449

  [THẮC MẮC] BHXH TP.HCM đã lập danh sách chi trả trợ cấp thất...

  BHXH TP.HCM đã lập danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên của bạn vào ngày 11/6/2020. Do trường hợp của bạn không có thông tin về tài khoản ngân hàng nên hình thức nhận trợ cấp thất...
 13. Khoản 1 Điều 43 Luật An toàn, vệ sinh lao động số...

  Khoản 1 Điều 43 Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 quy định đối tượng áp dụng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau: “Đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh...
 14. Trả lời
  1
  Xem
  773

  [THẮC MẮC] 1. Thời gian nhập viện điều trị từ ngày 01/5/2020...

  1. Thời gian nhập viện điều trị từ ngày 01/5/2020 đến ngày 01/6/2020 nếu có giấy ra viện hoặc giấy chứng nằm viện kèm trích lục khai tử thì người lao động vẫn được giải quyết hưởng chế độ ốm đau theo...
 15. [THẮC MẮC] Điều 49 Luật Việc làm quy định điều kiện hưởng...

  Điều 49 Luật Việc làm quy định điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:
  Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi...
 16. Trả lời
  1
  Xem
  581

  [THẮC MẮC] Trợ cấp thất nghiệp lần 2 của bạn đã được BHXH...

  Trợ cấp thất nghiệp lần 2 của bạn đã được BHXH thành phố lập danh sách chi trả ngày 18/5/2020.
 17. Trả lời
  1
  Xem
  1,692

  [THẮC MẮC] Khoản 1 Điều 46 quy định về việc hưởng trợ cấp...

  Khoản 1 Điều 46 quy định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:
  Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất...
 18. Trả lời
  1
  Xem
  382

  Khoản 1 Điều 45 Luật Việc làm quy định về thời...

  Khoản 1 Điều 45 Luật Việc làm quy định về thời gian đóng BHTN để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ...
 19. BHXH TP đã lập danh sách chi trả trợ cấp thất...

  BHXH TP đã lập danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp lần 2 cho bạn vào ngày 18/02/2020.
 20. [THẮC MẮC] Khoản 1 Điều 45 Luật Việc làm quy địnhvề thời...

  Khoản 1 Điều 45 Luật Việc làm quy địnhvề thời gian đóng BHTN để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ...
 21. BHXH TP đã lập danh sách chi trả trợ cấp thất...

  BHXH TP đã lập danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng thứ 10 của bạn vào ngày 18/02/2020.
 22. [THẮC MẮC] Điều 49 Luật Việc làm quy định điều kiện hưởng...

  Điều 49 Luật Việc làm quy định điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:
  Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi...
 23. [THẮC MẮC] BHXH TP đã lập danh sách chi trả trợ cấp thất...

  BHXH TP đã lập danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp của bạn vào ngày 18/02/2020.
 24. Trả lời
  1
  Xem
  1,497

  [THẮC MẮC] 1. Trợ cấp mai táng: Theo quy định tại điểm c...

  1. Trợ cấp mai táng:
  Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 66 Luật BHXH số 58/2014/QH13 thì người đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng.
  Trợ cấp mai táng bằng 10...
 25. Trả lời
  1
  Xem
  369

  [THẮC MẮC] 1. Trợ cấp mai táng: Theo quy định tại điểm c...

  1. Trợ cấp mai táng:
  Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 66 Luật BHXH số 58/2014/QH13 thì người đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng.
  Trợ cấp mai táng bằng 10...
Từ 1 đến 25 của tổng số 499
Trang 1 của 20 1 2 3 4