Xin chào BQT, thời gian dự sinh của em là 26/7/2019. Vì công ty xa nhà nên em xin nghỉ việc vào 31/1/2019. Bhxh em tham gia từ 9/2010 đến ngày 31/1/2019. Vậy trường hợp của em có đủ điều kiện hưởng...